فرهنگ و هنر

فرهنگ کهن بختیاری سرشار از فرازهای میهن پرستی، اسلام خواهی، ظلم ستیزی و جوانمردی است. که گذشته تاریخی این مرز و بوم شاهد حضور پر رنگ آن بوده به طوری که مبارزات مسلحانه عشایر بختیاری چه در به ثمر رساندن انقلاب مشروطیت به علیه استبداد قاجار، چه در مبارزه بر علیه استبداد پهلوی و چه در مبازره با متجاوزین رژیم بعثی در طول هشت سال دفاع مقدس با اهداء هزاران شهید، جانباز و آزاده گوشه های درخشان هویت مذهبی و ملی این قوم را به نمایش می گذارد.