موقعیت تاریخی

لالی از پیشینه کهنی برخوردار است آنچنان که ۶۵ سال قبل پزفسور گریشمن باستان شناس ، قدیمیترین آثار سکونت در فلات ایران را در غاری در شمال شهرستان لالی بنام غار پبده کشف کرد. گریشمن معتقد بود ۱۵۰۰ سال قبل افرادی در غار پبده می زیستند که باید اجداد بختیاری های کنونی باشند. پس دور از انتظار نیست که لالی در دوران های مختلف تاریخی از کانون های زندگی در ایران بوده باشد. البته با پیدایش نفت، لالی رونق اقتصادی گرفت و امکاناتی از قبیل برق، گاز، آب، جاده، سینما، رستوران و … در نیمه اول قرن بیستم در اختیار مردم لالی قرار گرفت. آثار ارشمندی از دوره های مختلف زندگی بشر در لالی بر جای مانده و نشان دهنده ی تمدن کهن در منطقه است. آثار پل های بجا مانده ، بقایای قلعه ها بر بلندای کوهها، آثار شهرهای باستانی ایرانشهر، چال شهر و بنوار همه از رونق لالی در ادوار گذشته حکایت می کند.