موقعیت جغرافیایی

شهرستان لالی با وسعتی بالغ بر ۱۴۱۸ کیلو متر مربع در شمال مرکز استان خوزستان و در ۱۷۵ کلیو متری شهر اهواز قرار دارد. از شرق و شمال شرقی با شهرستان اندیکا، از جنوب و جنوب غربی با شهرستان مسجدسلیمان، از شمال و شمال غربی با بخش سردشت شهرستان دزفول و از غرب با شهرستان گتوند هم مرز است.