برگزاری اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی لالی در سال ۹۸

به گزارش روابط عمومی شهرستان لالی: در اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی با حضور گودرز ترکی زاده و دیگر اعضای انجمن در محل دفتر فرماندار برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا فرماندار ضمن تقدیر و تشکر از اعضای انجمن و پرسنل کتابخانه های عمومی شهرستان در سالی که گذشت عنوان کردند کتاب غذای روح انسانهاست و هر چه به این مقوله توجه شود کم است. ایشان عنوان نمودند به حمدالله با تلاش آقای غفاری مسئول کتابخانه های عمومی و اعضای محترم انجمن کتابخانه های عمومی انجمن شهرستان به عنوان یکی از انجمن های برتر در استان شناخته شده .

53