بازدید فرماندار و تلاش برای حل مشکل آب شرب مردم شهرستان لالی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لالی: در بازدیدی که ترکی زاده فرماندار شهرستان لالی به همراه علیمحمدی دادستان محترم شهرستان از روند حل مشکل تامین آب شرب مردم شهرستان لالی داشتند، خواستار سرعت بخشیدن به روند اجرای و بهره برداری از ایستگاه پمپاژ آب آشامیدنی و رفع مشکل قطعی آب شدند. لازم به ذکر است، آب شرب شهر لالی چندین روز است که همواره به صورت شبانه دچار قطعی می شود و تنها در ساعات روز در اختیار مردم قرار می گیرد و امروز در راستای پیگیری این موضوع فرماندار و دادستان شهرستان لالی از فعالیت اداره آبفا شهری لالی بازدید کرد

در این بازدید پس از بحث های مختلف مشخص شد که اداره آب در حال تعویض پمپ های انتقال آب بوده و قطعی های شبانه به این دلیل بوده به طوری که طبق مسائل مطرح شده در این بازدید پمپ اول در شبکه قرارگرفته و در حال انتقال آب به شهر است و پمپ دوم و سوم هم در حال نصب بوده که با نصب آن ها در روزهای آینده مشکل آب شرب و قطعی های شبانه برطرف خواهد شد .

گودرز ترکی زاده فرماندار لالی در خصوص وضعیت چاه های انتقال آب حتی نیز اعلام کرد : پنج چاه مورد نظر در بخش حتی حفر شده و عملیات لوله گذاری در حال انجام می باشد که متاسفانه وجود معارضین محلی باعث کندی در روال کار شده است .

62