شمار داوطلبان انتخابات شورای شهر لالی تا اواخر روز چهارمِ ثبت نام به ۸ نفر رسید.

*شمار داوطلبان انتخابات شورای شهر لالی تا اواخر روز چهارمِ ثبت نام به ۸ نفر رسید*

*به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان لالی: از روز نخست تا پایان روز چهارم ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای شهر لالی ، نام ۸ نفر در فرمانداری لالی به ثبت رسیده است و این ۸ نفر ثبت نام خود را به طور قطعی به انجام رسانده اند.

1425