دیدار صمیمی رئیس دادگستری و دادستان شهرستان لالی با فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری لالی: شکری رئیس دادگستری به همراه عالی پور دادستان شهرستان با افشین حیاتی سرپرست فرمانداری دیدار و گفتگو کردند

53