بررسی آسیبهای اجتماعی و نقش نهادهای مختلف شهرستان در پیشگیری از آن ها در شورای آموزش و پرورش لالی

تشکیل جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان لالی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لالی: جلسه صبح امروز شورای آموزش و پرورش با حضور دکتر یاراحمدی و دکتر میرابراهیمی مشاوران تخصصی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با دو موضوع مداخله در آسیب های اجتماعی و گرامیداشت هفته معلم برگزار شد .

در این جلسه افشین حیاتی سرپرست فرمانداری لالی ، مدیریت آموزش و پرورش و مشاوران اداره کل آموزش و پرورش در خصوص آسیب های اجتماعی و ریشه یابی آن سخنرانی کرده و پس از آن اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص ریشه یابی و راهکار برای پیشگیری از حوادث مربوط به رفتارهای خودآسیب رسان در میان دانش آموزان پرداختند .

لزوم ورود همه نهاد ها از جمله بهزیستی ، اداره ورزش ، کمیته امداد ، نهاد های مذهبی و فرهنگی در کنار آموزش های اداره آموزش و پرورش و ایجاد امکانات شادی آفرین و امیدوار کننده مردم به زندگی در روستاهایی از جمله دره بوری از موارد مورد تاکید در جلسه بود .

این جلسه با تعیین مصوبات و شرح وظایف هر کدام از ادارات در روزهای آتی و اقدامات مورد نیاز از سوی ادارات مختلف در بازه زمانی دیگری برگزار خواهد شد تا میزان عملکرد و برنامه های مختلفی که ادارات به اجرا در می آورند در کاهش آسیب های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد .

29