تشکیل ستـاد مدیریت بحـران شهرستان لالی

 

به گـزارش روابط عمـومی فـرمانداری شهـرستان لالی، عصر روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ نشست مدیـریت بحـران شهـرستان، به ریاست افشین حیاتی سرپرست  فرمـانـداری  و با حضـور، بخشـداران، شهـردار و دیگـر اعضـای این ستاد در محل دفتر فرماندار برگـزار و تدابیـر و تمهیـدات لازم بمنظور جلوگیـری از هرگـونه خسارات احتمـالی از بارندگی های پیش رو اتخاذ شد.

گفتنی است در پی گزارش اداره کل مدیریت بحـران خوزستان نسبت به نفـوذ توده هـوای موسمی مونسون هنـد، افزایش رطوبت و شـرجی، بالا بودن ضـرایب ناپایداری، وقوع رگبـار همرفتی، رعـد و برق و وزش تند بادهای لحظه ای از ظهـر روز چهـارشنبه تا اواخـر وقت روز سه شنبه هفتـه آینـده؛ هشدار سطح نارنجی (اخـطاریـه) صـادر کـرد.

103