مدیر آموزش و پرورش شهرستان لالی معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لالی: در مراسمی که در سالن آموزش و پرورش لالی برگزار شد رضا ابراهیمی به عنوان مدیر آموزش و پرورش لالی منصوب و معارفه گردید. رضا ابراهیمی از فرهنگیان شهرستان لالی که مدیر مدرسه شبانه روزی بخش چلو اندیکا بود.

65