درباره فرمانداری

نام و نام خانوادگی: افشین حیاتی

متولد:۱۳۵۶

تحصیلات: کارشناش ارشد علوم سیاسی

مسئولیت های قبلی: معاون حراست بهزیستی استان خوزستان
مسئول حراست فرمانداری لالی
مسئول سیاسی امنیتی،انتخابات و تقسیمات کشوری فرمانداری لالی