مهمترین عناوین خبری
جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان لالی به ریاست جناب آقای ترکی زاده فرماندار محترم و با حضور دیگر اعضا تشکیل گردید. در ابتدا فرماندار ضمن خوشامد گویی و تقدیر و تشکر جهت اجرای مصبات جلسه قبل و تبریک اعیاد ضعبانیه ، مطالبی را در خصوص لزوم توجه به مسائل بهداشتی با توجه به شروع فصل گرما بیان کردند. وی خواستار نظارت بیشتر بر فروشندگان مواد غذایی در سطح شهرستان شد. در ادامه اعضای جلسه مسائل و مشکلات مربوطه را مطرح و پس از بحث و تبادل نظر ، فرماندار… در ادامه بخوانید
آخرین تلاش ها درجهت حل معضل منطقه آب ماهیک شهرستان لالی به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لالی : باحضور جناب آقای سید نور مدیرکل محترم بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی، جناب آقای بالدی مدیرکل محترم مدیریت بحران، جناب آقای ترکی زاده فرماندار محترم شهرستان لالی و نمایندگان امور حقوقی سد ونیروگاه گتوند علیا وجمعی از مسئولین واهالی منطقه آخرین تلاش ها در جهت حل معضل آب گیری سد گتوند و استقراق منطقه آب ماهیک از… در ادامه بخوانید